Odaterat Arkiv
Här parkerar vi nyheter av äldre datum.

Byalagets nya styrelse >

På bilden ser ni styrelsens medlemmar. Från vänster: Maria Åkesson, Agneta Löf Wahlgren, Bengt Anker, Christer Wahlgren och Ingegerd Råberg. Ann-Kristin Bjelk och Martin Sandberg är inte med på bilden. Vi önskar förstås styrelsen all framgång i sitt värv!

Klicka på bilden så kan ni se den nya styrelsens medlemmar bättre!

 

Foto: Andrea Hubernyc Foto: Andrea Hubernyc

skriver YA den 25/6. Efter en väldigt snabb rekryteringsprocess är sommarsäsongens första p-värdar på plats för att dirigera turisttrafiken. "Vi klarar oss inte utan dem”, säger kioskägaren Pertti Merilä.
 

Prenumeranter kan läsa hela artikeln på nätet genom att klicka på rubriken.

Årsmöte Kåseberga Byalag 2020 >

Datum: Lördag 13 juni Tid: kl.14.00
Plats: Byahusets trädgård
Vid regn skjuts mötet upp till senare tillfälle
Motioner måste vara oss tillhanda senast 7 juni

Vi vill gärna att ni anmäler ert deltagande till
agneta.wahlgren@ymail.com eller 070 441 89 93
 
 Vi bjuder på fika
 Välkomna/Styrelsen

 
"Kräftkalas i Kåseberga" >

Foto: Bengt Anker Foto: Bengt Anker

"Förmodligen en av de trevligaste kräftskivorna som byalaget ordnat. 20 festglada bybor kom till byahuset. Vinnare av den sedvanliga hattparaden blev Eva Svensson, bland många mycket kvalificerade kandidater", rapporterar webbsidans kalasreporter Bengt  Anker. 
​​​​​

EBBAS GÅRD - EN BRA BÖRJAN

Startmötet den 10 september om Ebbas hus framtid var en väl besökt och konstruktiv händelse. Samhälls-byggnadsnämndens ordförande Stefan Malmberg hälsade välkommen, och talade om sin egen vision för ett livaktigt Ebbas Hus. Sedan under stadsarkitekt Leila Ekmans säkra hand, så varvades information och diskussion, bl.a. genom att samtliga deltagare fick i en workshop komma fram med idéer om hur Ebbas hus bäst kan användas som ett Besökscentrum.

Tanken är att en arbetsgrupp inom kommunen skall ta fram ett förslag i höst för politisk behandling. Till det arbetet har en referensgrupp knutits, där Kåseberga företräds av Byalagets ordförande Bengt Isacsson, företagarna i Kåseberga av Jimmy Ahl och Framtidsgruppen av Leif Brodersen. Vi ser fram emot att via våra företrädare konstruktivt delta i kommande diskussioner, där målet är ett livaktigt Ebbas hus i framtiden. Om ett beslut fattas så blir det för realisering tidigast 2017.

Under mellantiden har kommunen tagit till sig Herbert Wallins ord i diskussionen om vikten av att redan dessförinnan hålla Ebbas hus i presenterbart skick.

Som vanligt samlades vi i Allhelgonahelgen för att tända ljusseglet, Ales segel, som blivit ett kännemärke i Kåseberga under den mörka årstiden. Det blev en stämningsfull stund då bybor samlades för att bevittna tändandet, som ackompanjerades av ett uppskattat tal om ljus och mörker av Byalagets ordförande Bengt Isacsson. Och talet, som Du kan läsa här, i sin tur lystes oväntat upp av en stark meteor som lyste upp himlen! Samtidigt glödde byn i ljuset av marschaller hela vägen från infarten till hamnpiren. Stämningsfullt! Ett stort och varmt tack till ljusgruppen för allt ni gör för att befästa denna tradition i byn!

Vill Du se fler foton från denna kväll? Kika gärna på Leif Nilssons och Karin Ankers foton på 'Vi som gillar Kåseberga'
 

österlen lyste

I raka led har grävningen skett på Kåseberga 14:79, 14:117 och delar av 14:95. Det är "Arkeologerna" vid Statens Historiska Museer som gjort denna utgrävning vars syfte har varit att 'klargöra fornlämningssituationen' så att eventuella fornlämningar 'i exploateringsområdet kan identifieras'. Utgrävningen leds av arkeolog Bengt Söderberg (som för inte så länge sedan höll ett mycket uppskattat föredrag för byn om arbetet vid Ales stenar) och arkeolog Annika Knarrström. Till webbsidans utsände konstaterar Bengt Söderberg att utgrävningen lett till vissa fynd från 17- och 1800-talen, samt från stenåldern, men inte i någon större mängd. Den 2 december inleddes arbetet med att fylla igen det som grävts upp.
 

varför gräver de i vår by?

 Följande har gått ut till alla medlemmar med epost:

"Hej alla i Kåseberga Byalag!

Vi har nu erhållit information och ansökningshandlingar till
Ystads Kommuns projekt "Fokus på byarna". Senaste
                                       ansökningsdatum är den 15 februari 2016. Nu vill vi i
                                       styrelsen ha lite hjälp ifrån Er, vad tycker ni att vi ska
                                       ansöka om? Har ni några förslag, låt oss få veta det. 
                                       Eventuella förslag vill vi ha senast den 5 februari 2016.  
                                       Bifogat finner ni informationen från Ystads Kommun
                                       Med vänlig hälsning
                                       Anita Hammer
                                       Sekreterare"


Vill Du läsa mers så kika gärna på Kommunens hemsida där Du också kan läsa om vad Fokus på byarna betytt för Löderup och Svarte, de två första byarna i programmet
 


"FOKUS PÅ BYARNA' - HAR DU NÅGRA FÖRSLAG?

Byalagets medlemsavgifter är blygsamma: 100 kr/år för enskilda medlemmar, 200.- kr/år för familjer. Samma avgifter gäller stödmedlemmar. Företag och organisationer är välkomna som stödmedlemmar med medlemsavgift 200.-/år. Avgiften gäller denna gång för perioden 1 juli 2015 till 31 december 2016. Detta är en följd av beslutet nyligen att övergå till kalenderår för Byalagets räkenskaper. Du som betalar Din årsavgift nu får således sex extramånader 'gratis'.

Avgifterna används för att bekosta verksamheten i Byalaget.

Det är nu dags att betala årsavgiften för året 2015/16. Enklast görs det genom en inbetalning till: Kåseberga Byalag, Bankgiro 5067-9570. Glöm inte att ange Ditt namn och adress, i förekommande fall också Din hustrus/mans namn, gärna med epostadress(er).

Vet Du inte om Du betalat eller inte? Hör med vår kassör Ulla-Karin Larsson som har koll på gjorda inbetalningar, eller någon annan ur styrelsen.

loading...

 medlemsavgiften för 2015/16 ger Dig sex extramånader!

Text/foto YA den 13 maj 2019 Text/foto YA den 13 maj 2019

... skriver YA i en artikel den 13 maj. Det bjuds på musikunderhållning i hamnen även i sommar.... Eftersom inträdet är fritt hoppas Sjöräddningsmuseet på ett arrangemangsbidrag från kultur- förvaltningen i Ystad. Läs mer: klicka på rubriken.
 

Välkomna till Byalagsmötet den 27 juli kl 18.

Byalagets styrelse välkomnar till medlemsmöte onsdag den 27 juli kl 18. Mer information om mötet hittar Du här till höger under 'Aktuellt i Kåseberga' den 27 juli. Varmt välkomna!

 

Foto: Ulf Lagerholm Foto: Ulf Lagerholm

Många har fotat Kåsebergas valborgsmässoeld 2016. Ulf Lagerholm fångar stämningen och känslan. Vi bjuder varje kvartal in nya fotografer att ställa uti vårt fotogalleri. Är Du är en av dem?
Har Du egna foton från Kåseberga som Du vill dela med Dig av? Mejla kaseberga2015@gmail.com

Är Du sugen på att se mer om vad Kåsebergabor och besökare skriver om vår by på Facebook? Klicka på rubriken här ovan, och läs mer.
 

Varje vecka i Kåseberga! Varje vecka i Kåseberga!

I Kåseberga har vi förmånen att få låna böcker ur Ystads kommuns bokbuss varje torsdag. Detta är en unik tjänst, som vi gärna vill lyfta fram som en enorm fördel för oss Kåsebergabor.
Helt kostnadsfritt!

Ystads Allehanda 7 april 2016 Ystads Allehanda 7 april 2016

Ystads Allehanda rapporterar den 7 april om arbetet på att uppgradera Kåsebergas stora infartsparkering, där många av byns 500-700 000 besökare årligen parkerar inför ett besök.
Artikeln kan Du läsa genom att klicka på rubriken ovan.

Fira midsommar med oss!

Midsommarfirandet i Kåseberga Byahus trädgård, är en återkommande och uppskattad händelse för Byalagets medlemmar och andra gäster.
De som vill, samlas på förmiddagen, någon timme innan firandet, för att klä och resa midsommarstången. Du som plockat blommor, kan ställa dem i spannar med vatten.

Läs mer under 'Aktuellt i Kåseberga' till höger på denna sida..

Medlemsmötet 2016-03-31 Medlemsmötet 2016-03-31

Här kan Du läsa protokollet från medlems- mötet den 31 mars 2016. Klicka på rubriken så kommer du till fliken 'Byalaget'/Protokoll.
Här samlas alla protokoll.

PINGISTRÄNING FÖR KNATTAR OCH UNGDOMAR

IF Ale och Köpingebro IF har pingisträning för knattar och ungdomar i Köpingebro sporthall måndagar och torsdagar kl. 18-19. Det är fritt fram att fortsätta spela efter träningstiden, utan ledare. 
Gamla och nya medlemmar hälsas varmt välkomna!
Läs mer på Facebook: KIF bordtennis. Har du frågor/syn-punkter, kontakta gärna våra ungdomsledare. Du hittar dem på IF Ales hemsida.  (Calle Hammer på 'Vi som gillar Kåseberga')​

Besiktning av byahuset

Enligt byalagets avtal med kommunen, skall byahuset besiktigas en gång om året. Det skedde den 10 september då Rolf Strömblad besökte oss med penna och anteckningsblock. Vid mötet där delar av styrelsen deltog genomgicks vad som bör eller måste göras i underhålls-väg. Tack för besöket Rolf. På fotot ser ni Anita Hammer, Ulla-Karin Larsson, Rolf Strömblad och Bengt Isacsson

kåseberga får 100 000 kr till asfaltering av busshållplatsen

Byalaget har till 'Fokus på Byarna' lämnat in flera förslag till förbättringsåtgärder i byn. Ett av dessa har beviljats, nämligen det om en asfaltering av busshållplatsen. Så här skriver kommunen:

"På Samhällsbyggnadsnämndens senaste nämndssammanträde beslutades om vilka byalag som får projekt genomförda från årets ansökningar. Det har beslutats att avsättas 100 000 kronor för asfaltering av busshållplatsen i Kåseberga.

Det är Mats Nylén på tekniska avdelningen som har hand om detta projekt, och vill ni ha information om tidplanen kan ni kontakta honom: mats.nylen@ystad.se 0411-57 71 65.

Ni ansökte ju även om asfaltering av besöksparkeringen i Kåseberga och möjligheten att vända återvinningsstationen samt en stationär toalett. Vi vill här ta tillfället i akt att förklara varför vi inte genomför dessa åtgärder:

Tyvärr är asfalteringen av besöksparkeringen en alltför kostsam åtgärd utifrån den pott som fanns för Fokus byarna i år, detsamma gäller en stationär toalett.

Vad gäller återvinningsstationen är det förpacknings- och tidningsinsamlingen som äger denna och vi tror det hade blivit svårt att hitta en placering som blir trevligare för besökare samtidigt som det inte försvårar för lastbilarna att angöra stationen. Dessutom kräver en annan placering troligtvis att det plank som finns uppställt där idag måste rivas och då krävs bygglov för att kunna uppföra ett nytt plank. Med detta i bakhuvudet kommer projektet dra iväg i kostnader.

Vi hoppas att ni är nöjda med denna förklaring. Har ni några frågor är ni givetvis välkomna att höra av er till mig eller Mats Nylén.  Bifogar nämndsbeslut samt underlag".​

minnesanteckningar från framtidsgruppens möte den 30 juli

Framtidsgruppen träffades den 30 juli för att förutsättningslöst prata om några av de framtidsfrågor som berör oss byinvånare. Leif Brodersen, som är sammankallande, har sammanfattat diskussionen i minnesanteckningar som ni kan läsa här.

I framtidsgruppen ingår I gruppen ingår Björn Bruun, Annika Annerby Jansson, Bruno S Beijer, och Leif Brodersen (som är sammankallande). I gruppen ingår också Jimmy Ahl och Anita Hammer.

Har Du tankar som Du vill dela med Dig till gruppen, så är Du alltid välkomna att kontakta någon av oss.​ Vi hör alltid gärna Dina synpunkter om dessa frågor som berör oss alla. Eller skicka oss en epost på kaseberga2015@gmail.com.

Den minnesgode erinrar sig den PowerPoint om Kåsebergafrågor som gruppen tidigare gjort.​ Kika gärna på den igen.

byalagets extramöte den 12 augusti  -  ​Stadgeändringar antagna


Vid ett extra medlemsmöte den 12 augusti beslöt Byalaget att anta tre av de fyra motioner som antogs av årsmötet i juni, nämligen:
* En om en justering av räkenskapsåret till kalenderår
* En om att årsmötet skall hållas senast den 31 juni varje år,
* En om att Byalaget skall samlas till två protokollförda medlemsmöten om året, varav ett under sommarmånaderna.

Detta innebär att vi den 1 januari 2016 övergår till kalenderår som räkenskapsår.

Medlemsavgifter för den kommande perioden blir 18 månader och inte 12. Dvs. När Du betalar in Din årsavgift nu så gäller den övergångsvis sex månader längre än normalt, dvs. till den 31 december 2016.

Ett protokoll från det extra medlemsmötet med utförligare information kan ni läsa under fliken 'Protokoll'.

FRAMTIDSGRUPPEN INLEDER HÖSTENS ARBETE

Framtidsgruppen diskuterar Kåsebergafrågor i höst.

Idag samlades Framtidsgruppen för ett förmöte inför hösten, som bl.a. kommer att handla om Ebbas Gårds framtid. Bra och informell brainstorming över vad vi kan behöva tänka på.

I gruppen ingår Björn Bruun​, Annika Annerby Jansson​ Bruno S Beijer​, och Leif Brodersen​ (som är sammankallande). I gruppen ingår också Jimmy Ahl​ och Anita Hammer​.

Har ni Kåsebergabor idéer som ni vill dela med er till gruppen, så är vi idel öra. Kontakta gärna någon av oss i så fall. Eller skriv en rad till kaseberga2015@gmail.com

HÄRMED KALLAS DU SOM ÄR MEDLEM I KÅSEBERGA BYALAG TILL ÅRSMÖTE

onsdagen den 12 augusti kl 1800.
Ärende: Inkommen motion angående:
1/Styrelsens sammansättning:
2/Räkenskap och revision
3/Årsmöte
4/Allmänna möten

Motionen har behandlats under årsmötet (den16 juli) och som stadgarna föreskriver skall motionen även behandlas på ett medlemsmöte och årsmötet beslutade att hålla detta snarast möjligt.

Mötet biföll p1, p2, p4 och mötets förslag är att i p3 ändras till att årsmöte skall hållas senast den sista juni.

Styrelsen undersöker hur vad det innebär att vi får ett och ett halvt år under nästa verksamhetsår hösten 2015 och kalenderåret 2016. 

Förslag till dagordning:

§1. Mötets öppnande
§2. Godkännande av dagordning
§3. Val av två justerare/rösträknare
§4. Motionen enligt bilaga
§5. Mötets avslutning

Bengt Isacsson
Ordförande i Byalaget

Den diskuterade motionen och relevanta stadgeavsnitt hittar Du här.
 

Årsmötet 2015

Kvällens årsmöte blev välbesökt, och diskussionen blev ingående om ett par motioner med förslag till stadgeändringar: ett om styrelsens sammansättning, ett om att ändra räkenskapsåret från nuvarande halvårsskifte till halvårsskifte, till att vårt arbetsår skulle vara lika med kalenderåret. 

Förslagen kommer för att kunna slutligen antas, att stå på dagordningen vid ett extra medlemsmöte i augusti. Vi återkommer på denna sida med tidpunkt för det nya mötet.

Vid årsmötet avtackades avgående styrelsemedlemmen Ove Söderling varmt för sina många insatser för byalaget. På fotot ovan avtackas Ove av Byalagets ordförande Bengt Isacsson. Varma tack framfördes också till Karin Lindqvist som lämnar styrelsen och Göran Nilsson som lämnar uppdraget som revisor.

Nya ledamöter i styrelsen blir Maria Åkesson och Leif Nilsson. Varmt välkomna skall ni känna er.

Styrelsen får därmed följande sammansättning:
Ordförande          Bengt Isacsson
Vice Ordförande   Bruno S Beijer
Sekreterare          Anita Hammer
Kassör                 Ulla-Karin Larsson
Husfru                 Ingegerd Söderman
Ledamot             Maria Åkesson
Ledamot             Leif Nilsson

Till ny valberedening valdes Christer Svensson (Sammankallande), Leo Hagberg och Ingrid Weitner.

Till revisorer valdes Bo-Erik Wallin och Mona Ezzelarab (revisorer) samt Stig Nilsson (suppleant) 

Härmed kallas du till medlemsmöte i Byahuset

torsdagen den 16 juli 2015  kl 1800 i Byahuset.

En motion har inlämnats med förslag om ändra verksamhetsåret till kalenderår samt att minska antalet ledamöter i styrelsen med två och dessa två föreslås bli suppleanter. Dagordning hittar Du här.
I samband med mötet kommer styrelsen att informera bland annat om projektet ”fokus på byarna”, det avslutande arbetet med Dammen, om Ebbas hus och om parkeringen vid idrottsplatsen.
Vi bjuder på kaffe och smörgås!
Välkomna!
Kåseberga 15/6 2015

Bengt Isacsson
Ordförande Byalaget

2015 > 05

Våra medlemsavgifter är blygsamma: 100 kr/år för enskilda medlemmar, 200.- kr för familjer. Avgiften gäller för perioden 1 juli 2014 till 30 juni 2015.
 Avgifterna används för att bekosta verksamheten i Byalaget.
 Om Du inte betalt för året 2014/15 ännu, så kan det göras enkelt genom en inbetalning till: Kåseberga Byalag, Bankgiro 5067-9570. Glöm inte att ange Ditt namn och adress, i förekommande fall också Din hustrus/mans namn, gärna också med epostadress(er).
 
Vet Du inte om Du betalat eller inte? Hör med vår kassör Ulla-Karin Larsson som har koll på gjorda inbetalningar, eller någon annan ur styrelsen.

Läs hela inlägget »

I YA den 4 april, intervjuas Byalagets ordförande Bengt Isacsson om årets 'Fokus på byarna'. "Vi ser positivt på att det är fokus på byarna. Det kan ge oss en chans att få det drägligare i byn, säger Bengt Isacsson, ordförande i byalaget".
Byalaget i Kåseberga har ännu inte bestämt vad de skall äska pengar för, men Bengt Isacsson ser gärna en asfaltering av parkeringsplatsen vid infarten till byn eller att containrarna bredvid byggs bort. Andra förslag som diskuterats är informationsskyltar om vägnamn och på olika hus".  "Det finns även förslag om bänkar och bord längs vandringsleden som går från Hammars backar. Jag kan tänka att vår ansökan hamnar uppåt 100 000 kronor. Det finns ingen övre gräns så visionerna blir större, säger han.
Senast den 24 maj vill kommunen ha in ansökningar från byarna om nya åtgärder".
Artikeln finns att läsa i YA den 4 april 2015.

Läs hela inlägget »
Etiketter: kåseberga

Det är något magiskt med Kåsebergas majbål.
Att stå i backen, känna eldens värme, höra sången och sorlet från grannar och vänner. Att se solen gå ned över horisonten och se milsvitt omkring. 2015 års valborgsmässoeld var inte bara magisk. Den följdes av - till slut - gott väder. Vi som var där njöt av Löderups sångkörs skönsång och av allt som hör Valborg till, inklusive vårtalet, av byalagets ordförande, Bengt Isaksson.
Därmed är vintern slut. Vi ser nu fram emot allt ljusare tider. Varmt tack till Ove
Söderling, Nils-Ingvar Nilsson och alla andra som bidrog till en fin valborgsmässoafton.

Läs hela inlägget »

 PIRATEN I KÅSEBERGA 

Journalisten Ulf R Johansson höll storartad låda om Piraten på Bykrogen en sen oktoberkväll.
>>
Läs om kvällen i journalisten Peter Kastenssons blogg

 "AND THE WINNER IS ...... KÅSEBERGA FISK"  

Vid Ystads näringslivsgala onsdagen den 4 november korades Årets Företagare i Ystad. Kåseberga Fisk var en av de tre nominerade företagen, och tog hem utmärkelsen 'Årets företagare 2015'. Vi gratulerar Jimmy och alla på Kåseberga Fisk, liksom oss bybor som har företaget mitt ibland oss! Vi gläds med er och är stolta över er!

Ystads Allehanda rapporterade den 5 november från galan.
>>
läs vår sammanfattning av reportaget här.

RadioActive gjorde en intervju med Jimmy Ahl inför näringslivsgalan.
>>
lyssna på RadioActives intervju med Jimmy här.

Foto: Lokalt Näringsliv Ystad
Foto: Lokalt Näringsliv Ystad
loading...

 DET DOFTAR GOTT AV ASFALT I KÅSEBERGA IDAG....  

. . . I morgon har vi en ny fin busshållplatsrondell, skriver Karin Anker på sin Facebooksida den 11 november! Vi håller med!

 BYATAXI - HUR FUNKAR DEN? 

Vi fick frågan hur det funkar att boka byataxi, och har tagit reda på saken. 
>> Läs svaret här.

 KÄNNER DU HISHAM?  

Ystad Allehanda skriver den 13 oktober om Hisham Hameed, som nyligen började arbeta på Kåseberga Café och Bistro. 
>>
  Läs mer under 'Aktuellt i Media'