Byalagets styrelse 2022

" att verka för en kamratlig samvaro i
        enighetens och hjälpsamhetens anda." 
 

                             Ur §2 Kåseberga Byalags stadgar


Den 18 juni 2022 valdes Byalagets nya styrelse. Nyvalda/omvalda styrelsemedlemmar noteras nedan med *. 

ORDFÖRANDE *
Ingegerd Råberg
Tel: 0411-52 71 44
Mob: 070-279 42 47
Epost: info@ggvision.se

SEKRETERARE
Agneta Wahlgren
Tel: 0411-52 70 00
Mob: 070-441 89 93
Epost: agneta@lof-wahlgren.se

LEDAMOT * *
Henry Arvidsson
Mob: 070-773 09 65
Epost: 

SUPPLEANT 1 *
Ann-Marie Söderkvist
Mob: 076-560 90 77
Epost: 

SUPPLEANT 2 
Vacant

VICE ORDFÖRANDE *
Ann-Gun Rittmalm
Mob: 070-732 04 52
Epost: 

KASSÖR
Christer Wahlgren
Tel: 0411-52 70 00
Mob: 072-303 24 36 
Epost: christer@lof-wahlgren.se 

valberedningen 2022:

Mitdlaraq Höegh (Sammankallande), Anita Svensson, Per Hellsvik *

Revisorer 2022:

Mona Ezzelarab, Ulla-Karin Larsson, suppleant Seppo Wester *