Byalagets styrelse 2019

" att verka för en kamratlig samvaro i
        enighetens och hjälpsamhetens anda." 
 

                             Ur §2 Kåseberga Byalags stadgar


Den 23 mars 2019 valdes Byalagets nya styrelse. Nyvalda styrelsemedlemmar noteras nedan med *. 

ORDFÖRANDE
Bengt Anker
Tel: 0411-52 71 00
Mob: 070-522 52 71
Epost: ordforande.byalaget@kaseberga.se

SEKRETERARE
Agneta Wahlgren
Tel: 0411-52 70 00
Mob: 070-441 89 93
Epost: sekreterare.byalaget@kaseberga.se

LEDAMOT*
Martin Sandberg
Mob:
076-763 56 85

VICE ORDFÖRANDE
Ingegerd Råberg
Tel: 0411-52 71 44
Mob: 070-279 42 47

KASSÖR
Christer Wahlgren
Tel: 0411-52 70 00
Mob: 072-303 24 36 
Epost: kassor.byalaget@kaseberga.se 

LEDAMOT
Maria Åkesson
Mob: 070-522 43 39

valberedningen  2019

Annika Annerby Jansson (Sammankallande), Anita Hammer, Anita Svensson

Revisorer 2019:

Mona Ezzelarab, Ulla-Karin Larsson