Byalagets styrelse 2018

" att verka för en kamratlig samvaro i
        enighetens och hjälpsamhetens anda." 
 

                             Ur §2 Kåseberga Byalags stadgar


Den 21 mars 2018 valdes Byalagets nya styrelse. Nyvalda styrelsemedlemmar noteras nedan med *. 

ORDFÖRANDE*
Bengt Anker
Tel. 0411-52 71 00
Mob. 070-522 52 71

KASSÖR
Christer Wahlgren
Tel. 0411-52 70 00
Mob. 072-303 24 36 
Epost: kassor.byalaget@kaseberga.se 

VICE ORDFÖRANDE*
Ingegerd Råberg
Tel.0411-52 71 44
Mob. 070-279 42 47

BYHUSANSVARIG
Ann-Kristin Bjelk
Tel.0411-52 27 49
Mob 070-9522749

SEKRETERARE
Agneta Wahlgren
Tel. 0411-52 70 00
Mob. 070 441 89 93

LEDAMOT
Maria Åkesson
Mob 070-5224339

valberedningen  

Annika Annerby Jansson (Sammankallande), Anita Hammer

Revisorer 2018:

Mona Ezzelarab, Ulla-Karin Larsson