Arkiv till äldre protokoll

Här samlar vi protokoll med lite äldre datum, f.n. 2012-2016

2016

2016-11-15
styrelsemöte

2016-10-31
byavandringen

2016-10-10
styrelsemöte

2016-10-26
medlemsmöte

2016-08-31
styrelsemöte

2016-08-17
Konstituerande
styrelsemöte

2016-08-17
Årsmöte

2016-07-27
Medlemsmöte

2016-07-14
styrelsemöte

2016-06-16
styrelsemöte

2016-04-28
styrelsemöte

2016-03-31
Medlemsmöte

2016-03-10
styrelsemöte

2016-02-18
styrelsemöte

2016-01-16
styrelsemöte

2015

2015-11-28
styrelsemöte

2015-10-08
styrelsemöte

2015-08-12
Extramötet
Bilaga 2

2015-08-26
styrelsemöte

2015-08-12
Extramötet

2015-07-16
Konstituerande styrelsemöte

2015-08-08
Styrelsemöte

2015-07-16
Årsmötet

2014

2013

2012