Kåseberga Byalags
Protokoll 2015-2019

För äldre protokoll  klicka på Byalaget/Protokoll /Arkiv

2019

2019-11-18
Styrelsesmöte

2019-10-19
Medlemsmöte

2019-10-08
Styrelsesmöte

2019-09-10
Styrelsesmöte

2019-08-22
Styrelsesmöte

2019-07-11
Medlemsmöte

2019-06-11
Styrelsemöte

2019-05-23
Styrelsemöte

2019-05-17
Styrelsemöte

2019-04-16
Styrelsemöte

2019-03-23
Konstituerande styrelsemöte

2019-03-23
Årsmöte

2019-03-19
Styrelsemöte

2019-02-14
Styrelsemöte

2019-01-15
Styrelsemöte

2018

2018-01-11
Styrelsemöte

2018-02-15
Styrelsemöte

2018-03-21
Årsmöte

2018-03-21
Konstituerande styrelsemöte

2018-04-05
Styrelsemöte

2018-04-11
Medlemsmöte

2018-05-14
Styrelsemöte

2018-06-18
Styrelsemöte

2018-08-12
Styrelsemöte

2018-09-24
Styrelsemöte

2018-10-18
Medlemsmöte

2018-11-05
Styrelsemöte

2018-12-03
Styrelsemöte

2017

2017-01-19 styrelsemöte

2017-03-02 styrelsemöte

2017-03-18 
konstituerande styrelsemöte

2017-03-18 
årsmötet

2017-04-06 
styrelsemöte

2017-05-03 
styrelsemöte

2017-06-05 Medlemsmöte

2017-06-14 
styrelsemöte

2017-09-04 
styrelsemöte

2017-10-12
styrelsemöte

2017-11-16
styrelsemöte

2016

2016-01-16 styrelsemöte

2016-02-18 styrelsemöte

2016-03-10 styrelsemöte

2016-03-31 Medlemsmöte

2016-04-28 styrelsemöte

2016-06-16 styrelsemöte

2016-07-14 styrelsemöte

2016-07-27 Medlemsmöte

2016-08-17
Årsmöte

2016-08-17
Konstituerande
styrelsemöte

2016-08-31 styrelsemöte

2016-10-26 medlemsmöte

2016-10-10 styrelsemöte

2016-10-31
byavandringen

2016-11-15 styrelsemöte