Arkiv 2021
Här parkerar vi nyheter av äldre datum.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 15/2. Kommunen "tänker stycka av och sälja Ebbas hus i Kåseberga. ..Därmed kan gården även i framtiden användas som bostad". ... "Vi vill sälja fastigheten. Då måste vi hitta andra lösningar för ett besökscentrum" .Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Årsmöte Kåseberga Byalag 2021 >

Datum: Lördag 3 juli Tid: kl.14.00
Plats: Byahuset

Här kan du läsa protokollet från årsmötet.
Nya styrelsen m.fl ser du här.

Genomfördes med 17 intresserade medlemmar förutom styrelsen. Efter en parentation och en tyst minut på börjades årsmötet som avhandlade sedvanliga årsmöteshandlingar där stadgeändringarna var den största frågan. Efter en liten diskussion fastställde och beslutade årsmötet om de nya stadgarna som nu gäller.

Ingegerd Råberg valdes som ordförande på ett år,
Agneta Löf-Wahlgren och Christer Wahlgren valdes (omval) som ledamöter på två år.
Vidare valdes två suppleanter på ett år – Ann-Gun Rittmalm och Henry Arvidsson. Vi hälsar dem såklart välkomna att deltaga i styrelsearbetet.
Micklara blev invald i valberedningen.

Vi vill också passa på att tacka Martin Sandberg för de två åren då han varit aktiv i styrelsen och för det arbete Martin har lagt ner.
Efter årsmötet bjöds det på kaffe och kaka och de flesta valde att sitta ute i det vackra vädret och umgås en stund och ha trevligt.Vi tackar alla närvarande för visat intresse!!
 
Vi kommer att ha en del aktiviteter och inbjudningar kommer. Först på programmet står Byavandring den 15 juli klockan 13.30
Vi önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!!
 
Styrelsen för Kåseberga Byalag

Kåseberga Byalags Baske >

Byalaget kallar till samling söndagen 25 april klockan 10 för att hjälpa till med bortforslingen av basket från IF Ale.

Kåseberga Byalags Baske >

OBS! Lämna baske senast lördag 24 april.

Byalaget tar emot "baske" på avsedd plats på IF Ales plan.

När du lämnar grenar o kvistar kostar det enligt nedan.
Priser:
Det som ryms i en personbil           30 kr
Bilsläp                                          50 kr
Traktorsläp                                 100 kr
Lastbil                                        200 kr
Lastbil med släp                          400 kr

Vid betalning läggs pengarna i avsedd burk.

Om frågor ring:
Bengt Anker 0411-527 100
Nisse 0722-293 587