Arkiv 2019
Här parkerar vi nyheter av äldre datum.

"HEJ ALLA MEDLEMMAR I KÅSEBERGA BYALAG"  >

Vi är så glada att så många valt att vara medlemmar och hoppas att ni också vill vara våra medlemmar i fortsätt- ningen.  Medlemsavgiften måste vara betald för att Du skall kunna rösta vid årsmötet den 23 mars 2019.  Avgiften är 100 SEK/person eller 200 SEK/hushåll. Enklast är att sätta in beloppet på Byalagets bankgiro  5067-9570. Vänligen uppge adress i Kåseberga (om ni inte är skriven här) samt ange mailadress vid inbetalning. Då det är kassören som sköter medlemsmatrikeln kan ni maila kassören på kassor.byalaget@kaseberga.se om det inte finns plats i meddelandet på inbetalningen. Tack!


 

Foto: Ystad Allehanda Foto: Ystad Allehanda

skriver YA den 12/6. "På tisdagen nåddes Kåsebergaborna av glädjande nyheter. Trafik-värdarna kommer att dyka upp även i år, om kommunen lyckas med en rekordsnabb rekrytering av sex personer". ..."Ja, vi jublar faktiskt, för vi tycker att vi har haft en bra dialog med berörda politiker och tjänstemän" säger byalagets ordförande Bengt Anker.  
 
Prenumeranter kan läsa hela artikeln på nätet genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 23/5. "En vecka efter beskedet om att staten inte kommer att agera för att avlägsna Bob G Linds skyltar vid Ales stenar har de utsatts för skadegörelse. ... Någon polisanmälan gällande skadegörelse har dock inte lämnats in till polisen."

 
Prenumeranter kan läsa artikeln på nätet genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 16/5. "Samhällsbyggnads-nämndens ordförande Per-Olof Lind (L) har gett tjänstemännen i uppdrag att hitta en lösning för att få trafikvärdar i Kåseberga även i sommar. Det skulle vara katastrof och väldigt dålig pr för kommunen om det blir kaos i Kåseberga, säger han". Under högsäsong rullar 350 000 bilar i Kåseberga.
 
Prenumeranter kan läsa artikeln på nätet genom att klicka på rubriken.
 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

"Kommunen utökar parkeringsplatsen vid fotbollsplanen och tar samtidigt ut p-avgift", skriver YA  17/1. "Vi hoppas vara klara ... redan till påsk, säger Emilia Löfgren, teknisk chef i Ystads kommun.  ...  P-avgifterna ska bara tas ut under sommarsäsongen och när de införs krävs mer trafikövervakning i Kåseberga".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 17/3. "På lördagskvällen kraschade en skärmflygare vid vattnet i Kåseberga. Skärmflygaren kunde själv larma SOS, och räddningstjänsten använde både helikopter och motorcykel för att föra personen i säkerhet".

Du kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

Foto: Lokaltidningen Foto: Lokaltidningen

Skriver Lokaltidningen den 7/3. "Nu ska ett utlåtande skickas till polisen och Statens fastighetsverk som ansvarar för tillsynen av Ales stenar. Att det leder till att någon får stå till svars tror inte Görhan Hellström. "Vi kanske ska söka i kretsar och grupper för vilka Ales stenar är helig mark"

Du kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Lokaltidningen Foto: Lokaltidningen

skriver Lokaltidningen i nr 9/19 om den restau-rering av Gravarne som pågår i Kåseberga. "Det var 2013 som man först hittade lökgrodor i den lilla dammen invid Kosackstigen i Kåse-berga...Längs Kosackstigen passerar otroligt mycket människor, främst sommartid, på väg mot Ales stenar. Därför ska nu skyltar och information sättas upp om det fantastiska djurlivet.

Du kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA  1/3. "Den misstänkta skadegörelse vid Ales stenar föranledde länsstyrelsen att göra ett tillsynsbesök vid fornminnet .....två arkeologer  .. är helt eniga om att det rör sig om att någon har grävt upp och forslat bort jord från platsen.  ... Arkeologerna kommer nu att skriva ett utlåtande som ... skickas till polisen samt till Statens fastighetsverk, som är ansvarigt för tillsynen av Ales stenar".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 21/2. "I fyra år har dammen varit igenfylld. Nu återställs den av kommunen enligt Länsstyrelsens föreläggande och hoppas att lökgrodan kommer att återvända ..Dammen är viktig bland annat för lökgrodan. Enligt Per Nyström, docent och grodexpert finns upp-skattningsvis en tredjedel av Sveriges hela bestånd av lökgrodor i trakten Ingelstorp-Peppinge-Kåseberga".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

skriver IF Ale. "IF Ales äldste medlem, Olle Johansson, har avlidit 95 år ung. Olle har varit aktiv i styrelsen och fram till sin död var han revisorsuppleant. Bordtennisen var för honom veckans höjdpunkt; onsdagseftermiddagarna i klubbvillan blev i det närmaste heliga. Olles engagemang och kärlek till pingisen har se senaste åren uppmärksammats av SVT, Ystads Allehanda och Skåneidrotten". 


 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 20/2. "Runt flera av stenarna ser marken ut att vara uppgrävd. Gräset är borta och det syns en onaturligt skarp kant, som om någon satt en spade i marken och grävt upp jorden närmast stenen". Du kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

"Med start tisdagen den 19 februari 2019 kommer vi att ta bort jordmassor som olovligt har dumpats i dammen" informerar Ystad kommun. "Vi gör detta för att återställa lök-grodans livsmiljö. Lökgrodan är sällsynt och har ett särskilt skydd enligt artskyddsförord-ningen". Kommunen hoppas att "ni har över-seende med den olägenhet som detta arbete tillfälligt kan innebära med begränsad framkomlighet på Kosackstigen".

Du kan läsa informationen från komnunen i sin helhet genom att klicka på rubriken.
 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 2/1. "Kåseberga och Löderups strandbad kategoriseras som besöks- och säsongsorter. De båda orterna är ganska olika, men har det gemensamt att de växer på somm-aren. I Kåseberga har en större utbyggnad ritats in i den norra delen av byn, medan det i Löderups strandbad inte blir någon utbyggnad.

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 22/12. Markägaren Statens fastighetsverk får sätta upp sina egna informationsskyltar vid Ales stenar. Länsstyrelsen har gett det statliga verket dispens. "Det är vår avsikt att sätta upp nya skyltar under 2019, säger Ingrid Ljung, fastighetschef på verket".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 12/12. "Trafikverket går vidare med planerna att dra den nya gång- och cykel-vägen mellan Hammar och Skillinge längs norra sidan av kustvägen (förbi Kåseberga). De som förespråkat södra sidan får inget gehör.".  I vår 2019 räknar Trafikverket ställa ut planen igen, med nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

Kåseberga personräknargrupp har nu avslutat sitt fyråriga arbete att räkna besökarflödena till vår by. 1 juli 2016-30 juni 2017 uppgick antalet besökare till 757 000, ca 85 000 fler än föregående räkneperiod. Du är välkommen att se närmare på resultatet genom att klicka här.