Arbetsgrupperna

Kåseberga Byalag har flera aktiva arbetsgrupper. De är Gravernegruppen, Webbgruppen & Ljusgruppen.

gravernegruppen

sammankallande
bengt anker
070-522 52 71

aniTA HAMMER
0411-52 72 46

Graverne röjs upp. Snart är arbetet klart. Graverne röjs upp. Snart är arbetet klart.

Gravernegruppen har haft som mål att restaurera sjön Graverne som ligger placerad mitt i hjärtat av Kåseberga. På 50-talet hade Graverne en fri vattenyta och var ett populärt tillhåll för byborna, både sommartid och vintertid när den frusna sjön tillät skridskoåkning. Ryktet säger att den lilla ö som finns i mitten av sjön kallades "Kärleksön" av goda skäl, dock kanske mest sommartid!
 
Från och med 60-talet har Graverne pga. försurning allt mer växt igen, för att nu vara nästan "osynlig". Gravernegruppen har med bidrag från LEADER* och med hjälp av frivilliginsatser från byalagets medlemmar, fått godkännande att påbörja en restaurering.
 
I ett första skede har utvalda träd och buskage kring och i sjön att röjts. Därefter kommer vass i Gravernes södra del att klippas. Vassklippningen skall sedan succesivt utökas enligt Länsstyrelsens godkännande. Det slutgiltiga målet är att Graverne återigen skall bli en oas i Kåsebergas mitt, för både boende och besökare.
 
* Ett EU-projekt som har till mål att ha samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomiska utveckling.”

 

webbgruppen

sammankallande
christer wahlgren
072-303 24 36

HENRY ARVIDSSON
070-773 09 65

Leif nilsson
070-981 27 14

Byalagets webbsida www.kaseberga.se.
2015 förnyades Kåsebergas webbsida. Den nya sidan togs fram av Karin Anker, Bruno Beijer och Björn Bruun, på uppdrag av och i samråd med Byalagets styrelse. 

Webbgruppen välkomnar mycket gärna kommentarer från er som kikar på sidan. Alla förslag som kan förbättra sidan och göra den intressantare är av godo. Webbgruppens arbete är nu inriktad på att vidareutveckla och uppdatera den nya sidan. Är Du intresserad av att delta i webbgruppens arbete, är Du välkommen att kontakta någon av oss i gruppen. Vi välkomnar nya medlemmar.
 

ljusgruppen

sammankallande
-

mika terne yli-ketola
0411-52 71 77

karin anker
0707-83 63 60

june rosengren
0411-52 71 22

leif nilsson
046-29 48 44

Österlen Lyser i Kåseberga 
Till Allhelgonahelgen varje år, tänds ljuset i Byalagets vackra upplysta vinterskulptur. Den helgen samlas också byn för att med ljus fira byn samma kväll som 'Österlen lyser' går av stapeln. Ljusmarschaller pryder uppfarten och ända ned i hamnen. Vackert. 


Seglet står kvar under hela den mörkaste tiden. Den tas ned i början av februari.

festgruppen

sammankallande
Ingegerd Råberg
0411- 52 71 44