Nyheter från Byalaget


" Kåseberga byalag är en ideell förening som representerar Kåseberga samhälle och dess befolkning, och som omfattar samhället öster om Margretevall, väster om Lejongården och söder om Mossarännan.
Medlem är den som betalat sin årsavgift och äger eller hyr fastighet inom området. Stödmedlem kan den vara som bor utanför området och betalat årsavgift. Stödmedlem saknar rösträtt."
           Ur Kåseberga Byalags stadgar

 

Medlemsavgiften för 2022

Vi är så glada att så många valt att vara medlemmar och hoppas att ni också vill vara våra medlemmar i fortsätt- ningen.  Medlemsavgiften måste vara betald för att Du skall kunna rösta vid årsmötet.  Avgiften är 100 SEK/person eller 200 SEK/hushåll. Enklast är att sätta in beloppet på Byalagets bankgiro  5067-9570. Vänligen uppge adress i Kåseberga (om ni inte är skriven här) samt ange mailadress vid inbetalning. Då det är kassören som sköter medlemsmatrikeln kan ni maila kassören på kassor.byalaget@kaseberga.se om det inte finns plats i meddelandet på inbetalningen. Tack!
 

BESÖK AV KOMMUNENS LEDNING
Foto: Bruno Beijer Foto: Bruno Beijer

Byalaget välkomnade den 22 augusti kommunalrådet Kent Mårtensson, 1:a vice ordförande Eva Bramsvik Håkansson, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Malmberg och Kommundirektör Jonas Rosenkvist till byn. Det blev ett fruktbart tankeutbyte om vår bys roll som besöksmagnet givet de gångna årens besökssiffror. Ebbas hus stod förstås på agendan. Beskedet var att kommunen arbetar vidare på tanken på hur ett regionalt besökscenter kan förverkligas. Tack för god diskussion. Vi välkomnar varmt denna form av dialog!

ÖPPET SVAR TILL YSTADS KOMMUN M.A.A. AV ARTIKEL I SKÅNSKA DAGBLADET DEN 9 JUNI OM TURISTVÄRDAR I KÅSEBERGA  >

Du kan läsa Byalagets svar genom att klicka här.

 ALES STENAR TRYGGT FÖR ANKAR

Arkeologerna vid Statens historiska museer som länge undersökt Ales stenar, har skickat webbsidan en länk till en blogg , dvs man tänker "skriva lite informativt men ändå hyfsat lättsamt om Ales stenar och vår forskning". Den första bloggen, med rubriken 'Ales stenar tryggt för ankar' publicerades den 4 december 2015, och kan läsas här.
Är Du intresserad av att dyka litet djupare i materien om Ales stenar, så har arkeolog Bengt Söderberg publicerat en artikel om gjorda utgrävningar. En andra artikel kommer efter jul. Vill Du läsa Bengt Söderbergs artikel,
så går det bra här.
 

byataxi - hur funkar den?

Webbsidan har fått frågan om hur det går till att beställa den sk byataxin, dvs förbindelser mellan Kåseberga och Ystad som körs med taxi istället för med buss.

Information kan du hitta på Skånetrafikens webbsida, där man kan söka tidtabeller där buss- och byataxiturer anges. OBS inga bussar eller byataxin går under veckosluten.

Du som vill använda byataxi måste tänka på följande:

”Turen körs med taxi och måste beställas på tel: 0771-77 44 99 minst två timmar i förväg.

Om du ska resa en tidig morgontur är det önskvärt att du beställer turen dagen innan. För grupper på mer än 4 personer måste beställning göras minst tre arbetsdagar i förväg. Den som reser regelbundet kan beställa resor maximalt 14 dagar framåt”. på 'Vi som gillar Kåseberga'

(Saxat från Skånetrafikens webbsida)

 

En kåsebergabild från new york

Vi kan inte låta bli att publicera detta inlägg som det svenska Generalkonsulatet i New York gjort på sin Facebooksida! Välkomna skall ni alla vara till Kåseberga.