Mer pengar till åtgärder i byarna

I YA den 4 april, intervjuas Byalagets ordförande Bengt Isacsson om årets 'Fokus på byarna'. "Vi ser positivt på att det är fokus på byarna. Det kan ge oss en chans att få det drägligare i byn, säger Bengt Isacsson, ordförande i byalaget".
Byalaget i Kåseberga har ännu inte bestämt vad de skall äska pengar för, men Bengt Isacsson ser gärna en asfaltering av parkeringsplatsen vid infarten till byn eller att containrarna bredvid byggs bort. Andra förslag som diskuterats är informationsskyltar om vägnamn och på olika hus".  "Det finns även förslag om bänkar och bord längs vandringsleden som går från Hammars backar. Jag kan tänka att vår ansökan hamnar uppåt 100 000 kronor. Det finns ingen övre gräns så visionerna blir större, säger han.
Senast den 24 maj vill kommunen ha in ansökningar från byarna om nya åtgärder".
Artikeln finns att läsa i YA den 4 april 2015.

Etiketter: kåseberga