Medlemsmötet den 30 april

Arkeologen Bengt Söderberg berättade på ett mycket trevligt sätt om skeppssättningar i Sverige och i Skåne samt vad som kan ha funnits före skeppssättningen Ales stenar. Utgrävningen 2012 visade på megalitgravar och man kan dra slutsatsen att det har varit en betydande ort med organisation,  som har rest dessa stenar. Tidigaste spåren av aktivitet i området var från ca 3500 f Kr. Men bebyggelsespår har man hittat tidigast från 1500-talet e Kr nere i hamnen. Arkeologerna är fortfarande intresserade att komma hit och fortsätta forska i området. Vi fann att vi kanske kan samverka mellan Byalaget och Riksantikvarieämbetet för eventuell kommande verksamhet i Ebbas hus mm. Många andra informationsfrågor avhandlades. Du kan läsa ordförandens sammanfattning från mötet här.