Har Du betalt medlemsavgiften för 2014/15?

Våra medlemsavgifter är blygsamma: 100 kr/år för enskilda medlemmar, 200.- kr för familjer. Avgiften gäller för perioden 1 juli 2014 till 30 juni 2015.
 Avgifterna används för att bekosta verksamheten i Byalaget.
 Om Du inte betalt för året 2014/15 ännu, så kan det göras enkelt genom en inbetalning till: Kåseberga Byalag, Bankgiro 5067-9570. Glöm inte att ange Ditt namn och adress, i förekommande fall också Din hustrus/mans namn, gärna också med epostadress(er).
 
Vet Du inte om Du betalat eller inte? Hör med vår kassör Ulla-Karin Larsson som har koll på gjorda inbetalningar, eller någon annan ur styrelsen.