Välkommen till Kåseberga! - Welcome to Kåseberga!

loading...


Nytt år, ny utställning.  Vi gläds åt att säga "välkommen Nils Croné." Nils är en filmfotograf i början av en framgångsrik karriär. Ett av hans förstlingsverk var en finstämd kortfilm om Kåseberga. Här ovan gläder han oss med oerhört personliga och stämningsfulla fotografier. Njut!

>>
 Klicka här för att se alla tidigare utställare i vårt Fotogalleri.
 

VÅREN 2019

Varmt välkomna till denna sida önskar vi alla våra grannar, vänner, besökare och andra som har Kåseberga varmt om hjärtat! Vi hoppas på ett gott år för vår vackra by och alla som har privilegiet att få bo här, eller besöka oss!

 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 17/3. "På lördagskvällen kraschade en skärmflygare vid vattnet i Kåseberga. Skärmflygaren kunde själv larma SOS, och räddningstjänsten använde både helikopter och motorcykel för att föra personen i säkerhet".

Du kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

Foto: Lokaltidningen Foto: Lokaltidningen

Skriver Lokaltidningen den 7/3. "Nu ska ett utlåtande skickas till polisen och Statens fastighetsverk som ansvarar för tillsynen av Ales stenar. Att det leder till att någon får stå till svars tror inte Görhan Hellström. "Vi kanske ska söka i kretsar och grupper för vilka Ales stenar är helig mark"

Du kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Lokaltidningen Foto: Lokaltidningen

skriver Lokaltidningen i nr 9/19 om den restau-rering av Gravarne som pågår i Kåseberga. "Det var 2013 som man först hittade lökgrodor i den lilla dammen invid Kosackstigen i Kåse-berga...Längs Kosackstigen passerar otroligt mycket människor, främst sommartid, på väg mot Ales stenar. Därför ska nu skyltar och information sättas upp om det fantastiska djurlivet.

Du kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA  1/3. "Den misstänkta skadegörelse vid Ales stenar föranledde länsstyrelsen att göra ett tillsynsbesök vid fornminnet .....två arkeologer  .. är helt eniga om att det rör sig om att någon har grävt upp och forslat bort jord från platsen.  ... Arkeologerna kommer nu att skriva ett utlåtande som ... skickas till polisen samt till Statens fastighetsverk, som är ansvarigt för tillsynen av Ales stenar".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Här kan Du läsa protokollet från senaste styrelsemöte, som ägde rum den 14 februari. Tidigare protokoll hittar Du genom att klicka på rubriken ovan.

Protokoll från 2012 och framåt kan Du läsa här.
 

Foto: Trafikverket Foto: Trafikverket

Trafikverket skriver på sin hemsida om planeringen av cykelvägen, med byggstart 2021. "Placering på norra sidan av vägen har samråtts med Länsstyrelsen .... på grund av det lagstadgade naturskydd som finns söder om vägen i form av Natura 2000 och naturreservat. ... Det är även fördelaktigt med en dragning längs den norra sidan av vägen då där finns färre anslutande vägar och färre hus i nära anslutning till vägen.


Du kan läsa mer på Trafikverkets webbsida genom att klicka på rubriken.

Foto: Skånskan Foto: Skånskan

skriver Skånskan den 21/2. "Kommunen har övergett visionen om att förvandla det fyr-längade Ebbas hus till ett besökscentrum i Kåseberga. Det skulle bli för dyrt att renovera de allt mer förfallna byggnaderna. ... När det gäller besökscentrum i byn får vi kika på vilka möjligheter det finns att rationellt lösa frågan, säger Per-Olof Lind" (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 


Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 21/2. "I fyra år har dammen varit igenfylld. Nu återställs den av kommunen enligt Länsstyrelsens föreläggande och hoppas att lökgrodan kommer att återvända ..Dammen är viktig bland annat för lökgrodan. Enligt Per Nyström, docent och grodexpert finns upp-skattningsvis en tredjedel av Sveriges hela bestånd av lökgrodor i trakten Ingelstorp-Peppinge-Kåseberga".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

skriver IF Ale. "IF Ales äldste medlem, Olle Johansson, har avlidit 95 år ung. Olle har varit aktiv i styrelsen och fram till sin död var han revisorsuppleant. Bordtennisen var för honom veckans höjdpunkt; onsdagseftermiddagarna i klubbvillan blev i det närmaste heliga. Olles engagemang och kärlek till pingisen har se senaste åren uppmärksammats av SVT, Ystads Allehanda och Skåneidrotten". 


 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 20/2. "Runt flera av stenarna ser marken ut att vara uppgrävd. Gräset är borta och det syns en onaturligt skarp kant, som om någon satt en spade i marken och grävt upp jorden närmast stenen". 



Du kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

"Med start tisdagen den 19 februari 2019 kommer vi att ta bort jordmassor som olovligt har dumpats i dammen" informerar Ystad kommun. "Vi gör detta för att återställa lök-grodans livsmiljö. Lökgrodan är sällsynt och har ett särskilt skydd enligt artskyddsförord-ningen". Kommunen hoppas att "ni har över-seende med den olägenhet som detta arbete tillfälligt kan innebära med begränsad framkomlighet på Kosackstigen".

Du kan läsa informationen från komnunen i sin helhet genom att klicka på rubriken.
 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 15/2. Kommunen "tänker stycka av och sälja Ebbas hus i Kåseberga. ..Därmed kan gården även i framtiden användas som bostad". ... "Vi vill sälja fastigheten. Då måste vi hitta andra lösningar för ett besökscentrum" .



Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 2/1. "Kåseberga och Löderups strandbad kategoriseras som besöks- och säsongsorter. De båda orterna är ganska olika, men har det gemensamt att de växer på somm-aren. I Kåseberga har en större utbyggnad ritats in i den norra delen av byn, medan det i Löderups strandbad inte blir någon utbyggnad.

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

"Kommunen utökar parkeringsplatsen vid fotbollsplanen och tar samtidigt ut p-avgift", skriver YA  17/1. "Vi hoppas vara klara ... redan till påsk, säger Emilia Löfgren, teknisk chef i Ystads kommun.  ...  P-avgifterna ska bara tas ut under sommarsäsongen och när de införs krävs mer trafikövervakning i Kåseberga".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 22/12. Markägaren Statens fastighetsverk får sätta upp sina egna informationsskyltar vid Ales stenar. Länsstyrelsen har gett det statliga verket dispens. "Det är vår avsikt att sätta upp nya skyltar under 2019, säger Ingrid Ljung, fastighetschef på verket".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 12/12. "Trafikverket går vidare med planerna att dra den nya gång- och cykel-vägen mellan Hammar och Skillinge längs norra sidan av kustvägen (förbi Kåseberga). De som förespråkat södra sidan får inget gehör.".  I vår 2019 räknar Trafikverket ställa ut planen igen, med nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

Aktiviteter FRAMÖVER

Kära besökare! Du är mer än välkommen att bidra till vår fina bys hemsida. Har Du tips om nya evenemang,
eller andra nyheter? Maila gärna Ditt bidrag till webbsidan@kaseberga.se. Vi är glada för synpunkter på vad Du vill se på webbsidan. Det finns även andra sidor med bilder och nyheter från Kåseberga. Under media hittar du adresserna till dessa sidor.

Om bilderna på webbsidan:

Alla privata bilder som visas på vår hemsida har vi frågat upphovsmannen/kvinnan om lov att använda. Vi sätter inte ut några namn på de olika fotograferna, ej heller ger vi ekonomisk ersättning. Vi garanterar att vi inte använder bilderna i andra sammanhang än på den här sidan. Vid någon eventuell tveksamhet, tar vi omedelbart kontakt med berörd fotograf. Vi tackar så mycket för denna hjälp att få vår hemsida så levande som möjligt!

Webbgrupp: Bruno Beijer och Karin Anker. Redaktör: Bruno Beijer.
Webbansvarig: Kåseberga Byalags Styrelse - Copyright Kåseberga Byalag 2015