Välkommen till Kåseberga! - Welcome to Kåseberga!

loading...


Nytt år, ny utställning. Varmt tack till Ove Söderling för hans foton från förr som glatt oss de senaste månaderna. Och välkommen Nils Croné. Nils är en filmfotograf i början av en framgångsrik karriär. Ett av hans förstlingsverk var en finstämd kortfilm om Kåseberga. Här gläder han oss med oerhört personliga och stämningsfulla fotografier. Njut!

>>
 Klicka här för att se alla tidigare utställare i vårt Fotogalleri.
 

VINTERN 2019

Varmt välkomna till denna sida önskar vi alla våra grannar, vänner, besökare och andra som har Kåseberga varmt om hjärtat! Vi hoppas att 2019 blir ett gott år för vår vackra by och alla som har privilegiet att få bo här, eller besöka oss!

 

"Med start tisdagen den 19 februari 2019 kommer vi att ta bort jordmassor som olovligt har dumpats i dammen" informerar Ystad kommun. "Vi gör detta för att återställa lök-grodans livsmiljö. Lökgrodan är sällsynt och har ett särskilt skydd enligt artskyddsförord-ningen". Kommunen hoppas att "ni har över-seende med den olägenhet som detta arbete tillfälligt kan innebära med begränsad framkomlighet på Kosackstigen".

Du kan läsa informationen från komnunen i sin helhet genom att klicka på rubriken.
 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 15/2. Kommunen "tänker stycka av och sälja Ebbas hus i Kåseberga. ..Därmed kan gården även i framtiden användas som bostad". ... "Vi vill sälja fastigheten. Då måste vi hitta andra lösningar för ett besökscentrum" .Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 2/1. "Kåseberga och Löderups strandbad kategoriseras som besöks- och säsongsorter. De båda orterna är ganska olika, men har det gemensamt att de växer på somm-aren. I Kåseberga har en större utbyggnad ritats in i den norra delen av byn, medan det i Löderups strandbad inte blir någon utbyggnad.

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

"Kommunen utökar parkeringsplatsen vid fotbollsplanen och tar samtidigt ut p-avgift", skriver YA  17/1. "Vi hoppas vara klara ... redan till påsk, säger Emilia Löfgren, teknisk chef i Ystads kommun.  ...  P-avgifterna ska bara tas ut under sommarsäsongen och när de införs krävs mer trafikövervakning i Kåseberga".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 22/12. Markägaren Statens fastighetsverk får sätta upp sina egna informationsskyltar vid Ales stenar. Länsstyrelsen har gett det statliga verket dispens. "Det är vår avsikt att sätta upp nya skyltar under 2019, säger Ingrid Ljung, fastighetschef på verket".

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.

Protoll från senaste styrelsemöte >

Här kan Du läsa protokollet från senaste styrelsemöte, som ägde rum den 3 december. Tidigare protokoll hittar Du genom att klicka på rubriken ovan.

Protokoll från 2012 och framåt kan Du läsa här.
 

Foto: Ystads Allehanda Foto: Ystads Allehanda

skriver YA den 12/12. "Trafikverket går vidare med planerna att dra den nya gång- och cykel-vägen mellan Hammar och Skillinge längs norra sidan av kustvägen (förbi Kåseberga). De som förespråkat södra sidan får inget gehör.".  I vår 2019 räknar Trafikverket ställa ut planen igen, med nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Prenumeranter kan läsa artikeln genom att klicka på rubriken.
 

Aktiviteter FRAMÖVER

Kära besökare! Du är mer än välkommen att bidra till vår fina bys hemsida. Har Du tips om nya evenemang,
eller andra nyheter? Maila gärna Ditt bidrag till webbsidan@kaseberga.se. Vi är glada för synpunkter på vad Du vill se på webbsidan. Det finns även andra sidor med bilder och nyheter från Kåseberga. Under media hittar du adresserna till dessa sidor.

Om bilderna på webbsidan:

Alla privata bilder som visas på vår hemsida har vi frågat upphovsmannen/kvinnan om lov att använda. Vi sätter inte ut några namn på de olika fotograferna, ej heller ger vi ekonomisk ersättning. Vi garanterar att vi inte använder bilderna i andra sammanhang än på den här sidan. Vid någon eventuell tveksamhet, tar vi omedelbart kontakt med berörd fotograf. Vi tackar så mycket för denna hjälp att få vår hemsida så levande som möjligt!

Webbgrupp: Bruno Beijer och Karin Anker. Redaktör: Bruno Beijer.
Webbansvarig: Kåseberga Byalags Styrelse - Copyright Kåseberga Byalag 2015