Byalagets styrelse 2017

" att verka för en kamratlig samvaro i
        enighetens och hjälpsamhetens anda." 
 

                             Ur §2 Kåseberga Byalags stadgar


Den 18 mars 2017 valdes Byalagets nya styrelse. Nyvalda styrelsemedlemmar noteras nedan med *. 

ORDFÖRANDE
Bengt Isacsson
Tel. 0411-52 74 46
Mob. 070-6427446

KASSÖR*
Christer Wahlgren
Tel. 0411-52 70 00
Mob. 072 303 24 36
Epost: kassor.byalaget@kaseberga.se 

VICE ORDFÖRANDE*
Per Hellsvik
Tel: 0411-52 70 33
Mob. 070-663 64 90

LEDAMOT
Ingegerd Söderman
Tel.0411-52 72 66
Mob. 070-3368917

BYHUSANSVARIG
Ann-Kristin Bjelk
Tel.0411-52 27 49
Mob 070-9522749

SEKRETERARE*
Agneta Wahlgren
Tel. 0411-52 70 00
Mob. 070 441 89 93

LEDAMOT
Maria Åkesson
Mob 070-5224339

valberedningen :

Annika Annerby Jansson (Sammankallande), Anita Hammer, Vakant

Revisorer 2017 :

Bo-Erik Wallin och Mona Ezzelarab (revisorer) samt  Ulla-Karin Larsson (suppleant)