Kåseberga Byalags
Protokoll 2012-2017

För äldre protokoll  klicka på Byalaget/Protokoll /Arkiv

2018

2018-01-11
Styrelsemöte

2017

2017-01-19 styrelsemöte

2017-03-02 styrelsemöte

2017-03-18 
konstituerande styrelsemöte

2017-03-18 
årsmötet

2017-04-06 
styrelsemöte

2017-05-03 
styrelsemöte

2017-06-05 Medlemsmöte

2017-06-14 
styrelsemöte

2017-09-04 
styrelsemöte

2017-10-12
styrelsemöte

2017-11-16
styrelsemöte

2016

2016-01-16 styrelsemöte

2016-02-18 styrelsemöte

2016-03-10 styrelsemöte

2016-03-31 Medlemsmöte

2016-04-28 styrelsemöte

2016-06-16 styrelsemöte

2016-07-14 styrelsemöte

2016-07-27 Medlemsmöte

2016-08-17
Årsmöte

2016-08-17
Konstituerande
styrelsemöte

2016-08-31 styrelsemöte

2016-10-10 styrelsemöte

2016-10-26 medlemsmöte

2016-10-31
byavandringen

2016-11-15 styrelsemöte